24 September 2021
MaastrichtNU.nl

Witte Flat Wyckerpoort wordt politiepost

In de “Witte flat” in Wyckerpoort komen, tot grote opluchting van de buurt, geen daklozen meer. De flat zal worden ingericht als politiepost. Daarnaast zullen de appartementen verhuurd worden en krijgt buurtbemiddeling er een plek. 

De flats, die in 2027 verkocht worden aan ontwikkelaar Ballast Nedam, worden dan gesloopt ten bate van nieuwbouw. Tot die tijd was het plan de flats te gebruiken als opvang van daklozen. Dit plan stuitte op veel verzet bij buurtbewoners. Een handtekeningenactie haalde het Leger des Heils over om haar plannen te staken. Buurtnetwerk Wyckerpoort geeft aan blij en tevreden te zijn met de nieuwe plannen omtrent de invulling van de flat. Des te meer omdat het buurtnetwerk er activiteiten kan organiseren en de politiepost zal zorgen voor meer veiligheid in de wijk.

De komende zeven jaar zullen de flats aan de Kolonel Millerstraat fungeren als sociale plaats voor de buurt. 

Terug naar boven