18 January 2022
MaastrichtNU.nl

DISCLAIMER

Ondanks de constante aandacht en zorg die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van Maastrichtnu, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.

Maastrichtnu ziet derhalve af van haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid van deze website.
Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de bronnen of auteurs en niet van Maastrichtnu. Maastrichtnu kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

Hyperlinks in onze website kunnen u naar websites van derden brengen. Maastrichtnu ervaart geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze websites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.

Terug naar boven