18 January 2022
MaastrichtNU.nl

Oma Tiny veer deenke aon uuch

Een lieve boodschap voor oma Tiny! Haar kleinkinderen brachten een bezoek aan het zorgcentrum in Heugemerveld. Ook voor de andere bewoners was dit een welkom bezoekje.

Quarantaine is voor veel ouderen een zware tijd. Eenzaamheid ligt op de loer en ook dat is een sluipmoordenaar. Om die eenzaamheid tegen de gaan zijn er gelukkig diverse initiatieven. Zo wordt er gezongen in bejaardenhuizen en brengen dus onder andere kleinkinderen op een originele manier bezoek aan hun geliefde oma.

Terug naar boven